Meny

Adminbloggen / Rapport om driftstörning 2013-04-03

Rapport om driftstörning 2013-04-03

Under eftermiddagen uppstod svårigheter för en del besökare att komma åt webbshopar och E37 Admin. Detta berodde på en driftstörning hos en av Sveriges största nätleverantörer (TDC), och påverkade stora delar av Sverige samt Norden.
Våra servrar var igång hela tiden och gick att nå via vårt serverhotells backupanslutning, men beroende på hur man som besökare var ansluten till Internet (genom vilken ISP man var ansluten) kunde man under en viss tid inte få kontakt med webbshopar eller E37 Admin.
Den här typen av problem skall inte hända, och vi kan inte skydda oss mer än vi gör, vi har vår hårdvara på ett serverhotell med redundanta och fysiskt separerade anslutningar till Internet.

En sammanfattning av problemet från Ballou, vårt serverhotell:
En av Ballous nätleverantörer, TDC, fick idag en större driftstörning i en router, vilket orsakade stora störningar i Ballous trafik. Stora delar av Sveriges nättrafik blev drabbade på samma sätt. Att åtgärda grundproblematiken låg utanför Ballous kontroll. Ballou har dubbla internetleverantörer för att undvika problem av liknande art om den ena leverantören får störningar. Följdproblem uppstod dock vid omkoppling till Ballous andra nätleverantör varpå åtgärden att återställa nättrafik fördröjdes. Arbete att styra om till sekundär nätleverantör skedde med högsta prioritet, varpå ordinarie nätdrift kunde uppnås mellan 15.30-16.00.

Synkklient-problem:

Vissa av er kan ha fått problem med synkklienten, särskilt de som kör schemalagd körning. Om din synk har avstannat, gör följande:
  • Högerklicka på synkklient-ikonen
  • Välj Avsluta i menyn
  • När synkklienten stängts av
    • Starta upp den på nytt (dubbelklicka på ikonen på Skrivbordet)
Skulle du få något problem vid första synkningen, kontakta oss på supporttelefonen eller på supportmailen som vanligt.

Referenser:

Björn Eriksson 2013-04-11 14:02

Kom igång med webbshop hos E37

Våra erfarna e-handelsrådgivare hjälper dig från start till mål.

Priser & paketKontakta oss