Meny

E-handelsbloggen / Timing för kampanjer i sociala medier och nyhetsbrev

Timing för kampanjer i sociala medier och nyhetsbrev

Vid publicering av innehåll i sociala medier och vid utskick av nyhetsbrev kan det vara bra att känna till när dina webbutikskunder är som mest aktiva och köpbenägna. Vilken dag i veckan och under vilka tider på dygnet görs flest besök respektive beställningar? Med hjälp av Google Analytics tar man enkelt reda på detta.

Om du inte redan filtrerat bort din egen trafik till webbutiken bör du först göra det för att få så korrekt statistik som möjligt. Börja med att ta reda på din egen IP-adress, vilket enklast görs genom att surfa till http://whatismyipaddress.com/. Logga in i Google Analytics och gå in på ditt konto för webbutiken. Klicka därefter på knappen "Administratör" och därefter på fliken "Filter". Klicka på "Nytt filter" och ge det ett lämpligt namn. Under filtertyp väljer du "Uteslut trafik från IP-adresserna som är lika med" och skriv därefter in din IP-adress och klicka på "Spara".

ANPASSAD RAPPORT ÖVER AKTIVITET/BESÖK PER VECKODAG


Nästa steg är att ta reda på vilken veckodag webbutiken har mest aktivitet (flest besök). Notera att det i Google Analytics är skillnad på begreppen "Besök" och "Besökare". Med besök menas antalet enskilda besök som påbörjats av alla besökare av din webbutik. Om en användare är inaktiv i din webbutik i 30 minuter eller mer utgör framtida aktivitet ett nytt besök. Användare som lämnar din webbutik och återkommer inom 30 minuter räknas som en del av det ursprungliga besöket.

Besökare är antalet unika besökare som besöker din webbutik dagligen. Avsikten är att så nära som möjligt definiera antalet faktiska, olika personer som besökt en webbplats. Med hjälp av cookies upprätthålls kontrollräkningar av olika besökare.

I en rapport över vilken veckodag webbutiken har mest aktivitet är det alltså mest intressant att använda begreppet antal besök.
 1. Välj menyvalet ”Anpassade rapporter” i Google Analytics.
 2. Klicka på ”Översikt” i vänsterspalten.
 3. Klicka på knappen ”Ny anpassad rapport”.
 4. Döp rapporten till ”Trafik per veckodag” och ge rapportfliken namnet ”Veckodag”.
 5. Klicka på ”Lägg till statistik” under Statistikgrupper och välj ”Besök”.
 6. Klicka därefter på ”Lägg till aspekt” under Dimensionsdetaljer och välj ”Veckodag”.
 7. Spara
Den anpassade rapportens inställningsvy ser nu enligt följande:I rapporten visas nu webbutikens trafik per veckodag inom det angivna tidsintervallet. Veckodagarna i rapporten visas som nummer 0 – 6, där 0 är söndag och 1 är måndag osv.

ANPASSAD RAPPORT ÖVER FÖRSÄLJNING PER VECKODAG OCH TIMME

 1. Välj menyvalet ”Anpassade rapporter” i Google Analytics.
 2. Klicka på ”Översikt” i vänsterspalten.
 3. Klicka på knappen ”Ny anpassad rapport”.
 4. Döp rapporten till ”Försäljning per veckodag och timme” och ge rapportfliken namnet ”Veckodag”.
 5. Klicka på ”Lägg till statistik” under Statistikgrupper och välj ”Transaktioner” (Under kategorin ”Omvandlingar”).
 6. Klicka på ”Lägg till statistik” igen och lägg även till ”E-handelns omvandlingsfrekvens”.
 7. Lägg slutligen även till ”Intäkt” under Statistikgrupper.
 8. Klicka därefter på ”Lägg till aspekt” under Dimensionsdetaljer och välj ”Veckodag”.
 9. Lägg även till aspekten ”Timme”, om du vill kunna se de enskilda veckodagarnas försäljning per timme.
 10. Spara


Nästa steg är att lägga till en ny flik i samma rapport med försäljning per timma.
 1. Välj menyvalet ”Anpassade rapporter” i Google Analytics.
 2. Klicka på ”Försäljning per veckodag och timma” i vänsterspalten.
 3. Klicka på ”Redigera” och därefter ”Lägg till rapportflik”.
 4. Döp den nya fliken till ”Timme”.
 5. Gör sedan samma procedur under statistikgrupper som innan, d v s lägg till ”Transaktioner”, ”E-handelns omvandlingsfrekvens” och ”Intäkt”.
 6. Klicka därefter på ”Lägg till aspekt” under Dimensionsdetaljer och välj ”Timme”.
 7. Spara


Med hjälp av rapporterna ovan är det möjligt att kunna urskilja vilken tidpunkt som kan vara mest optimal för att exempelvis lansera en kampanj. Givetvis kan fler faktorer spela in, men rapporterna kan användas som utgångspunkt.
Peter Andersson 2012-04-04 10:16Kom igång med webbshop hos E37

Våra erfarna e-handelsrådgivare hjälper dig från start till mål.

Priser & paketKontakta oss