E-handel med kraftfull integration

Med mer än 10 års erfarenhet att luta oss mot, är vi specialister på att integrera en webbshop med bakomliggande IT-system.

Redan år 2000 lanserades första versionen av vårt e-handelssystem med fullständig koppling till ekonomisystemet Visma Administration. Även i vårt nuvarande e-handelssystem är integrationsmotorn mellan webbutik och affärssystem en av de största styrkorna. Pulsen i datautbytet upprätthålls av en Windows-tjänst i bakgrunden som synkar data mellan systemen enligt ett valfritt schema.

En av våra teknikinnovationer gör det möjligt att kontinuerligt föra över artikelregistret från affärssystemet, men samtidigt arbeta fritt med artiklarna i webbadministrationsverktyget. Man kan t ex synka ut grundläggande artikeldata, kunder, priser och lagersaldon från affärssystemet, men fritt tillföra beskrivningar, bilder, varugruppsplaceringar, relaterade produkter, taggar, storlekstabeller, artikelpaketering, fler språk m.m. via webbshopens publiceringsverktyg. Detta "dubbelkommando" ger en närmast gränslös flexibilitet för våra e-handlare att anpassa och optimera sitt sortiment för försäljning på Internet.

Vårt e-handelssystem har färdiga kopplingar till kassasystem som DdD Retail, Squid butiksdata från FDT, Hogia Retail och Deta 3000 (Detab) från Hogia, Flexicon eXcellence och Retail PRO från Retail Store, samt integration med affärssystem och ekonomisystem som Visma Administration (SPCS), Mamut One Enterprise, Fortnox, Specter, Akribi Orion IV och BL Administration från Björn Lundén.

Systemöversikt

Tabellen nedan ger en översikt av vad som ingår som standard i vår integration med några populära butiksdatasystem och affärssystem samt i vår integrerade lösning för Microsoft Excel.

DdD RetailFDT AvanceFDT Squid ButiksdataFlexicon eXcellenceHogia RetailRetail Store Retail Pro
Artiklar

Artiklar och tillhörande egenskaper såsom artikelnummer, benämning, beskrivning m.m.

Artikelvarianter

En artikelvariant representerar en viss kombination av matristyper för en artikel (ex. färg/storlek)

Paket-/strukturartiklar

Paketartiklar (strukturartiklar) är en grupp av artiklar som säljs som en enhet

Varugrupper

Hierarkisk uppdelning av grupper samt artiklars placeringar i en eller flera grupper

G
Varumärken

Artiklar kan kopplas till varumärken för att lättare grupperas ihop vid bläddring i webbshoppen

Matristyper

Matristyper används för att definiera upp exempelvis färger och storlekar

M
Lagerställen

Artiklars placeringar på flera lagerställen för visning i webbshoppen samt internetlager

Lagersaldon

Artiklarnas lagersaldon uppdateras löpande i webbshoppen och aktuellt lagersaldo kan visas

Flera prislistor

Olika prislistor kan exporteras för olika typer av kunder, valutor, grupper av länder m.m.

Stafflade priser

Kvantitetsbaserade priser där exempelvis rabatt ges vid köp av 4 st och uppåt

Tidsstyrda extrapriser

Priser för en artikel kan gälla mellan två olika datum och användas som extrapriser

Kan hanteras i webbshoppenKan hanteras i webbshoppenKan hanteras i webbshoppen
Egendefinierade momsklasser

Låter dig lägga lägga upp egna momsklasser kopplade till artiklar och priser

Order

Order som läggs i webbshoppen importeras med kunduppgifter till ditt affärssystem för vidare behandling

Kan hanteras i webbshoppenKan hanteras i webbshoppen
Kunder

Ditt kundregister exporteras och ger kunderna möjlighet till inloggning m.m.

Kan hanteras i webbshoppenKan hanteras i webbshoppenKan hanteras i webbshoppenKan hanteras i webbshoppenKan hanteras i webbshoppen
G: Stödjer endast en nivå av varugrupper (fler kan dock läggas till via administrationsverktyget)
M: Endast en matristyp för färg och en för storlek stöds
Akribi Orion IVBL AdministrationFortnoxMamut One EnterpriseMicrosoft ExcelSpecter Business ManagementVisma Administration 1000/2000
Artiklar

Artiklar och tillhörande egenskaper såsom artikelnummer, benämning, beskrivning m.m.

Artikelvarianter

En artikelvariant representerar en viss kombination av matristyper för en artikel (ex. färg/storlek)

Kan hanteras i webbshoppenKan hanteras i webbshoppen
Paket-/strukturartiklar

Paketartiklar (strukturartiklar) är en grupp av artiklar som säljs som en enhet

V
Varugrupper

Hierarkisk uppdelning av grupper samt artiklars placeringar i en eller flera grupper

GKan hanteras i webbshoppenG
Varumärken

Artiklar kan kopplas till varumärken för att lättare grupperas ihop vid bläddring i webbshoppen

Kan hanteras i webbshoppenKan hanteras i webbshoppenKan hanteras i webbshoppenKan hanteras i webbshoppen
Matristyper

Matristyper används för att definiera upp exempelvis färger och storlekar

Kan hanteras i webbshoppenKan hanteras i webbshoppen
Lagerställen

Artiklars placeringar på flera lagerställen för visning i webbshoppen samt internetlager

Lagersaldon

Artiklarnas lagersaldon uppdateras löpande i webbshoppen och aktuellt lagersaldo kan visas

Flera prislistor

Olika prislistor kan exporteras för olika typer av kunder, valutor, grupper av länder m.m.

Stafflade priser

Kvantitetsbaserade priser där exempelvis rabatt ges vid köp av 4 st och uppåt

Tidsstyrda extrapriser

Priser för en artikel kan gälla mellan två olika datum och användas som extrapriser

Kan hanteras i webbshoppenKan hanteras i webbshoppenKan hanteras i webbshoppenKan hanteras i webbshoppenKan hanteras i webbshoppen
Egendefinierade momsklasser

Låter dig lägga lägga upp egna momsklasser kopplade till artiklar och priser

Order

Order som läggs i webbshoppen importeras med kunduppgifter till ditt affärssystem för vidare behandling

Kan hanteras i webbshoppen
Kunder

Ditt kundregister exporteras och ger kunderna möjlighet till inloggning m.m.

Kan hanteras i webbshoppen

V: Visma Administration 2000 krävs för paketartiklar
G: Stödjer endast en nivå av varugrupper (fler kan dock läggas till via administrationsverktyget)

Skräddarsydd integration

Finns inte ditt affärssystem eller butiksdatasystem med i listan? Inga problem - vi bygger kontinuerligt ut med kopplingar till fler system. Kontakta oss och berätta om era behov och önskemål.
Vårt system ger samtidigt stora möjligheter för 3:e-partsutveckling, då det finns ett dokumenterat API för inkoppling av fler affärssystem.
Vi genomför även skräddarsydda integrationsprojekt, antingen som tillägg till e-handelssystemet eller som fristående projekt.
Några exempel på integrationer som vi har genomfört:

  • Export till prisagenter för automatisk prisjämförelse och produktsökning.
  • Integration med finansiella tjänster, t ex för kreditupplysning och automatiserad fakturahantering. Detta möjliggör integration av tjänster såsom fakturaköp, fakturabelåning och outsourcad fakturahantering.
  • För Huge Fastigheter har vi integrerat med Agressos fastighetssystem CROM för att visa upp aktuell, sökbar information om deras stora fastighetsbestånd på webben.
  • Import av aktuella filer med priser/lagersaldon från leverantörer.
  • Koppling till centrala databaser som fyller på webbshopen med nya artiklar och aktuell produktinformation, t ex Bokrondellen bokdatabas och Grammotex databas för musik-CD.
  • Integration med transportsystem som Unifaun Pacsoft.
  • Koppling till kompletta system för 3:e-partslogistik som t ex logistiksystemet XPLOD.

 

Scrolla upp
Stäng