Meny

E-handelsplattform / Integration / E37 e-handelssystem med koppling till Hogia Retail

Webshop med koppling till Hogia Retail

Lönsam e-handel genom integration med Hogia Retail

Har du en fysisk butik och vill ta klivet ut på nätet? Att kunna använda butiksdatasystemet som bas för webbsatsningen är en avgörande framgångsfaktor. E37 och Hogia har utvecklat en helhetslösning som kopplar ihop E37 Triton e-handelssystem med butiksdatasystemet Hogia Retail.

 

Med vår koppling kan du enkelt synka artiklar, lagersaldon, kunder, order m.m. mellan Hogia Retail och din webbutik. Att bara behöva uppdatera artikelregistret på ett ställe ger en enorm tidsbesparing. Att ofta synka lagersaldon minimerar risken att sälja produkter som är slut på webben. Schemalagd orderimport till Hogia Retail ger snabbare leveranser och eliminerar manuella fel i orderhanteringen.

Så fungerar kopplingen

Datautbytet sköts av E37 synkroniseringsagent som läggs på en dator i anslutning till butiksdatasystemet. Synkroniseringsagenten upprättar en säker, krypterad anslutning mellan ditt Hogia Retail och E37 e-handelssystem i "molnet" på Internet.

Med hjälp av E37s flexibla integrationsmotor kan man köra olika uppdateringsoperationer
mellan butiksdatasystem och webbshop var för sig:

1. Export av komplett artikelregister fr. Hogia Retail 
(Synkroniseringsagenten avgör vilka fält som har ändrats sedan förra synken. Ingen onödig data skickas över nätet och synktiden minimeras.)
2. Separat lagersaldoexport från Hogia Retail 
(Snabb synk som kan schemaläggas till att köra väldigt ofta. Därmed säkerställs aktuella lagersaldon i din internetbutik.)
3. Import av nya order och kunder till Hogia Retail
(Frekvent orderimport ger snabb orderhantering och leverans.)
Direkta vinster med kopplingen till Hogia Retail 
Undvik dubbelarbete
(underhåll artikelregistret på ett ställe)
spara tid
Sälj rätt sortiment till rätt pris
ökad vinst
Aktuella lagersaldon på webben
slipp försenade leveranser och hävda order
Snabb orderhantering
(tät schemalagd orderimport)
nöjda kunder
Snabbt att publicera nya artiklar
ökad försäljning
Import av alla orderuppgifter
(med priser, frakt och rabatter)
förenklad bokföring
Schemalägg Hogia-synken
(automatik vid bestämda klockslag)
spara tid
Beprövad och felfri koppling
slipp tekniska problem
Undvik felaktiga leveranser
(överföring av all artikelinformation)
färre supportärenden

Data som överförs och uppdateras i synken

Export - överför data från Hogia Retail till webbshop

Artikelregister
 • Artiklar med artikelnummer, benämning, beskrivningstext, leverantörens artikelnummer, enhet, vikt, artikelgrupp, momskod, varumärke m.m.
 • Varianthantering - gruppering av artikelvarianter med matriser i flera dimensioner (färger, storlekar etc.) under en huvudartikel (grundartikel).
 • Matristyper som definierar färgmatriser, storleksmatriser etc. för varianter.
 • Det går att begränsa urvalet av artiklar som synkas ut till shopen med en webbflagga i Hogia Retail.
 • Ordinarie pris per artikel.
 • Lagersaldo per artikel (från bestämd butik och lagerställe för webben)

Artikelgrupper/varugrupper
 • Stöd för varugruppsträd från Hogia Retail flera nivåer.

Varumärkesregister

Momssatser och enheter
 

Import – hämta data från webbshop till Hogia Retail

Inläsning av nya order från webbshopen med:
 • Kunduppgifter, adressuppgifter, avvikande leveransadress, avgifter och fraktkostnad läggs in på ordern.
 • Samtliga artikelrader från webbordern, kopplade till artikelnummer i artikelregistret i Hogia Retail.
 • Stöd för import av artiklar som är uppbyggda av flera artiklar (t.ex. tillbehör, tillval) eller kompletterande information som textrader (t.ex. gravyr, tryck, vikt, anpassning).
 • Stöd för rabatter och rabattkoder från webbutiken genom att rabatt fördelas på artiklarna på ordern som skapas i Hogia Retail.
 • En webborder kopplas till befintlig kund om kundnumret redan finns i affärssystemet, i annat fall läggs en ny kund upp. (Då en ej inloggad kund handlar görs en intelligent matchning mot kundregistret redan i webbshopen för att undvika dubbletter i kundregistret.)

Smart automatik med schemaläggning

Med hjälp av E37 schemaläggningsmotor kan man automatisera vid vilka tidpunkter artiklar, lagersaldon och nya order ska synkas. Det går att lägga ett separat schema på varje operation utifrån vad som är optimalt för din webshop och personalens arbetsrutiner i Hogia Retail.

Man kan exempelvis köra en komplett artikelexport varje natt eller några gånger per dygn. Orderimport och lagersaldosynk kan köras oftare, flera gånger per timme, för att säkerställa aktuella lagersaldon och snabb orderhantering.

Vår innovation – arbeta fritt med artiklarna
i både Hogia Retail och webbutiken

Med E37s koppling är kassasystemets artikelregister alltid ”master”, d.v.s. där läggs artiklarna upp med grundläggande data som artikelnummer, pris och lagersaldo. Samtidigt som butiksdatasystemets artikelregister kontinuerligt synkas över till webbshopen, kan du fritt arbeta vidare med produkterna i webbshopen. Där kompletterar och webbanpassar man sina artiklaroch skapar en användarvänlig struktur med säljande produktinformation.

Exempel på ändringar och tillägg som man gör med webbshopens administrationsverktyg:

 • Döp om produkter (ofta är de döpta till någon kryptisk förkortning i kassasystemet).
 • Komplettera med storlekstabeller, taggar, undertitlar, tvättråd, mer utförlig produktinformation etc.
 • Relatera produkter med varandra för merförsäljning.
 • Placera produkter i fler varugrupper.
 • Bygg om hela eller delar av varugruppsträdet.


Ytterligare en smart finess är att man när som helst kan ta bort ändrad produktinformation och 
få tillbaka det aktuella värdet från Hogia Retail.

Teknik och versioner för integration med Hogia Retail

Vår koppling fungerar med alla versioner av Hogia Retail. Hogias tilläggsmoduler ”Kundorder” och ”Webkoppling” krävs.

E37 och Hogia är samarbetspartners vilket garanterar att kopplingen byggs på ett stabilt och framtidssäkert sätt. Allt datautbyte mellan e-handelssystemet och butiksdatasystemet (både artikelexport och orderimport) görs via Hogias API.

Om Hogia Retail

Ett komplett butiksdatasystem för både den större kedjan och den mindre butiken.

Hogia Retail är ett helintegrerat butikssystem för kassaförsäljning, kundorderförsäljning, inköpsplanering samt lagerhanering med tillhörande rapporter och analyser.

Tack vare att systemet är moduluppbyggt anpassar du din kassalösning efter sina behov. Du kan enkelt växa i systemet genom att investera i fler moduler eller utöka antalet kassaplatser och butiker.

Läs mer på http://www.hogia.se/handel/hogia_retail_8892.asp.

Kunder som driver webbshop med koppling till Hogias kassasystem